Nieuws
  • 1 Maart 2021

OpenSoNaR Tutorial groot succes

CLARIAH organiseerde op 9 oktober 2020 een virtueel OpenSoNaR Tutorial. OpenSoNar is een webapplicatie om te zoeken in het SoNaR corpus en het CGN-corpus.

Open Sonar

SoNaR bevat meer dan 500 miljoen voorkomens van woorden uit in het Nederlands geschreven bronnen uit Nederland en Vlaanderen. Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) is een collectie van 900 uur getranscribeerde spraak met ongeveer 9 miljoen voorkomens van woorden van sprekers uit Nederland en Vlaanderen.

De belangstelling voor het tutorial was overweldigend. Er waren meer dan 30 deelnemers. Het tutorial moest in verband met de Covid-19 pandemie online gehouden worden. Dat heeft natuurlijk grote nadelen, maar ook voordelen. Het online karakter maakte het mogelijk dat deelnemers van over de hele wereld meedoen en we zagen dan ook niet alleen deelnemers uit Nederland, maar ook uit België, en zelfs uit Curaçao, Zweden, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika.

Na een inleidende presentatie over OpenSoNaR door Jan Odijk (UU) werden de vier verschillende interfaces die OpenSoNaR biedt één voor één geïntroduceerd, samen met de mogelijkheden voor analyse van de zoekresultaten. Carole Tiberius (INT) introduceerde de Simple interface waarmee men naar woorden en sequenties van woorden kan zoeken, de Extended interface waarmee men naar woorden op basis van hun lemma (de vorm van het woord die je in een woordenboek vindt) en woordsoort kan zoeken, en de Advanced interface die een grafische interface biedt om complexe zoekopdrachten in de vorm van reguliere expressies te maken.

Tot slot introduceerde Jan Odijk de Expert interface, die zoekopdrachten in de Corpus Query Processor Language mogelijk maakt. Na iedere introductie van een interface werd gelegenheid geboden voor de deelnemers om oefeningen te maken met deze interface. Een team van zeven experts stond klaar om vragen en problemen van deelnemers te bespreken in aparte ‘break-out rooms’, en daar werd flink gebruik van gemaakt.

Hartelijk dank voor de leerzame en interessante tutorial. Als zij-instromer in de (corpus) linguïstiek heb ik er veel van geleerd.

- Gonneke Groenen (Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika)

De deelnemers waren enthousiast over het tutorial, getuige spontane reacties (zie kader) en de (anonieme) reacties in de evaluatiesurvey (bijv. ‘Het was beter en nuttiger dan ik had verwacht. Ik heb veel geleerd. De voorbeelden waren bijzonder nuttig.’), maar zij wezen ons ook op verbeterpunten (zoals meer tijd inruimen voor de oefeningen, en voor pauzes).

Het tutorial werd afgesloten met een sessie waarin aangegeven werd welke andere applicaties voor corpus-gebaseerd onderzoek CLARIAH biedt. We zijn van plan voor enkele van die andere applicaties binnenkort ook tutorials te organiseren. Interesse hiervoor kan gemeld worden via .

Van harte dank voor de opleiding van vrijdag. Het was heel interessant en ik ben van plan om van SoNaR gebruik te maken voor mijn proefschrift.

- Nathanaël Stilmant (Université de Mons, België)

Over OpenSoNaR Tutorial

De presentaties, de oefeningen en een link naar de oplossingen van de oefeningen zijn allemaal beschikbaar via deze link.

Het tutorial is opgenomen en de opnames zijn hier beschikbaar.

Link naar OpenSoNaR: http://opensonar.clarin.inl.nl/

OpenSoNaR vereist login. Dat kan met het account van je eigen instelling van hoger onderwijs, als je daaraan verbonden bent. Anders moet je een account aanvragen bij CLARIN ERIC.

Over de docenten

De docenten waren Jan Odijk (Universiteit Utrecht), Jesse de Does, Katrien Depuydt, Kris Heylen, Jan Niestadt, Carole Tiberius, en Vincent Vandeghinste (allen Instituut voor de Nederlandse Taal).
Zij hebben allen veel ervaring met het werken met OpenSoNaR, hebben er al eerder in andere verbanden over onderwezen, en enkelen van hen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van OpenSoNaR.