Wie is wie

Clariah heeft een Raad van Toezicht, een bestuur, een dagelijks bestuur/management en werkpakketten vanuit vier verschillende disciplines. Daarnaast wordt Clariah ondersteund door een International Advisory Panel.

WP5 Mediastudies

WP6 Tekst