Over Clariah

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen.

Onderzoekers zullen via de CLARIAH infrastructuur toegang hebben tot grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut kunnen zijn voor wetenschappers: van letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

CLARIAH, als een nationale tegenhanger van CLARIN-EU en DARIAH-EU, is direct en diep verankerd in de Europa-brede ESFRI onderneming. CLARIN en DARIAH zijn de enige twee, op de geesteswetenschappen gerichte infrastructuur programma's op de ESFRI Roadmap. Beide projecten stonden in 2008 op de nationale roadmap en bij de vervolgaanvraag van CLARIN-NL (2009-2015) werd besloten de krachten te bundelen tot een project: CLARIAH.

CLARIN ERIC

Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van CLARIN ERIC; een consortium van nationale infrastructuurprojecten op Europees niveau. CLARIN ERIC werd opgericht in februari 2012 en wordt gehost door Nederland. De standplaats is de Universiteit Utrecht en de huidige director is prof. dr. F.M.G. (Franciska) de Jong.

DARIAH ERIC

Nederland speelde ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van DARIAH ERIC. Nederland was de coördinator van de voorbereidingsfase van DARIAH, en blijft, samen met Duitsland en Frankrijk, een van kernspelers.

Het levert Nederland een van de drie DARIAH bestuurders en de kern staf functie van Chief Integration Officer, wiens taak het is om de coördinatie van de vier DARIAH Virtual Competency Centers (VCC) te beheren.
DARIAH ERIC werd opgericht in augustus 2014.

De CLARIAH bijdrage in DARIAH wordt besteed aan activiteiten om de missie in Nederland te versterken en in staat zijn om actief deel te nemen aan de Europese DARIAH activiteiten.

Internationaal

Er is een nauwe samenwerking, zowel op nationaal als op internationaal niveau tussen de CLARIN-EU en DARIAH-EU-projecten, zoals blijkt uit de gezamenlijk georganiseerde conferenties zoals NEERI en de ondersteuning van Digital Humanities. Het is dan ook logisch om de krachten verder te bundelen en met elkaar in een gemeenschappelijk project te versterken, zoals CLARIAH.

CLARIAH is verder betrokken bij een aantal internationale netwerken die rechtstreeks ten dienste staan van digital humanities communities, zoals DASISH, EUDAT, en de Research Data Alliance. Bovendien zijn verscheidene CLARIAH-partners betrokken geweest bij het opzetten van de uitwisseling faciliteiten zoals META-SHARE in de Europese META-NET-project en de Europese Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Daarnaast spelen verscheidene CLARIAH-partners een leidende rol in Europeana en aanverwante "Digitaal Erfgoed" projecten, die een meertalige online verzameling van miljoenen gedigitaliseerde items uit Europese musea, bibliotheken, archieven en multi-media-collecties bieden.