Tools

Clariah ontwikkelt tools (software-applicaties, -services en digitale infrastructuur) voor onderzoekers uit de Geesteswetenschappen en een deel van de Sociale Wetenschappen.

Hiermee kun je als onderzoeker:

  • Onderzoekstaken sneller, efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren
  • Grote hoeveelheden data doorzoeken, bewerken, analyseren en presenteren
  • Onderzoeksvragen stellen die eerder niet beantwoord konden worden, voor nieuwe wetenschappelijke inzichten
Tools icon

Ineo: al onze digitale resources op één plek

Vanaf september 2021 worden alle Clariah-tools aangeboden via het nieuwe digital resources platform Ineo. Tot die tijd zijn ze te vinden via de resources overzichtspagina.

Waarvoor kun je onze tools gebruiken?

Digitaliseren

Teksten, beelden en audiovisueel materiaal digitaliseren volgens de laatste standaarden.

Leesbaar maken voor computers

Bronnenmateriaal via tekst-, beeld- en spraakherkenning ‘leesbaar’ maken voor computers.

Omzetten in onderzoeksdata

Gedigitaliseerd en leesbaar gemaakt materiaal omzetten in kwantitatieve onderzoeksdata.

Datasets aan elkaar koppelen

Bestaande en eigen datasets aan elkaar koppelen, om grotere hoeveelheden bronnenmateriaal te kunnen gebruiken.

Doorzoeken, vergelijken en analyseren

Onderzoeksdata doorzoeken, vergelijken en analyseren.

Coderen en annoteren

Onderzoeksdata coderen, verrijken en annoteren.

Dataformats omzetten

Onderzoeksdata omzetten van het ene naar het andere dataformat.

Onderzoeksresultaten visualiseren

Onderzoeksresultaten visualiseren, bijvoorbeeld via data stories.

Voor wie zijn onze tools bedoeld?

Clariah ontwikkelt tools die bruikbaar zijn voor onderzoekers uit een groot aantal disciplines binnen de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Een goed voorbeeld zijn tools waarmee onderzoekers tekstueel materiaal kunnen analyseren en annoteren, ongeacht of het wetteksten, toneelstukken, religieuze geschriften of tweets zijn.

Daarnaast ontwikkelen we tools voor specifieke disciplines of soorten onderzoek, zoals linguïstiek, sociaal-economische geschiedenis, mediastudies en onderzoek dat primair gebruik maakt van tekstuele bronnen zoals literatuurwetenschappen, religiestudies en filosofie.

Als derde ontwikkelt Clariah faciliteiten die samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en hun specifieke tools en data mogelijk maken.

Aan de slag met onze tools

  • Veel tools kunnen door elke bezoeker online en/of offline worden gebruikt. Bij sommige tools moet je inloggen.
  • Onderzoekers en studenten van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen kunnen meestal inloggen met de account van hun eigen organisatie.
  • Andere professionele gebruikers moeten eerst toegang aanvragen, bijvoorbeeld vanwege copyright op het materiaal binnen een tool of dataset.