voor wetenschappelijk onderzoek in de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

CLARIAH - Introductie

Wat biedt CLARIAH?

CLARIAH ontwikkelt, faciliteert en stimuleert het gebruik van Digital Humanities resources en infrastructuren. Wij bieden deze resources aan onderzoekers en andere professionals aan, op een inzichtelijke en gebruikersvriendelijke wijze.

Tools

Software-applicaties en -services gericht op het digitaliseren, annoteren, analyseren van en rapporteren over onderzoeksdata.

 • Onderzoekstaken sneller, efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren
 • Grote hoeveelheden data doorzoeken, bewerken, analyseren en presenteren
 • Onderzoeksvragen stellen die eerder niet beantwoord konden worden, voor nieuwe wetenschappelijke inzichten
Tool icon

Data

Datasets variërend van handgeschreven zeventiende-eeuwse teksten tot radio- en televisieopnamen en social mediaberichten over actuele ontwikkelingen. Databanken met gestructureerde data over historische economische parameters, taalkundige verschijnselen, personen, locaties en meer.

 • Bronnenmateriaal verkennen
 • Snel starten met exploratief onderzoek
 • Datasets koppelen en verrijken
 • Nieuwe datasets genereren, transformeren en delen
Data icon

Standards

Methoden, technieken en processen gebruikt bij de ontwikkeling en inzet van resources. Zowel technische en programmeerstandaarden als inhoudelijke standaarden, vocabulaires, taxonomieën en ontologieën.

 • Inzicht krijgen in hoe tools en data tot stand zijn gekomen
 • Onderzoeksresultaten die via Clariah-resources zijn gegenereerd beter onderbouwen
 • Standaarden gebruiken om nieuwe resources te ontwikkelen of bestaande aan te passen
Standards icon

Workflows

Workflows waarmee onderzoekers resources in geschakelde processen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor veelvoorkomende onderzoeksstappen.

 • Snel inzicht krijgen in hoe bepaalde tools en datasets met elkaar kunnen samenwerken
 • Analyse of bewerking van onderzoeksmateriaal via meerdere tools gestructureerd aanpakken
 • Veelvoorkomende onderzoeksstappen efficiënter en effectiever doorlopen.
Workflows icon

Learn

Instructie en ondersteuning bij het gebruik van resources. Aanvullend trainings- en onderwijs materiaal.

 • De juiste resources leren vinden
 • Sneller en effectiever leren werken met resources
 • Mogelijkheden gebruiken of ontwikkelen om tools en data in te zetten bij onderwijs
 • Praktijkvoorbeelden bekijken ter inspiratie en aanscherping van onderzoeksvragen
Learn icon

Ineo: al onze digitale resources op één plek

Vanaf september 2021 worden alle CLARIAH-resources aangeboden via het nieuwe digital resources platform Ineo. Tot die tijd zijn ze te vinden via de resources overzichtspagina.

Zo ontwikkelen wij resources

CLARIAH ontwikkelt digitale resources met teams vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en specialismen. Er zijn teams met werkpakketten voor linguïstiek, sociaal-economische geschiedenis, mediastudies, tekstuele bronnen en één speciaal voor techniek. De teams ontwikkelen producten voor specifieke wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, maar ook voor generieke onderzoeks- en onderwijsbehoeften.