Frieda Steurs

Frieda Steurs

Directeur, Instituut voor de Nederlandse Taal • Hoogleraar kwantitatieve lexicologie en variatielinguïstiek, KU Leuven

Disciplines
  • Taal en literatuur

Frieda Steurs studeerde Germaanse filologie, neurolinguïstiek en computertaalkunde aan de KU Leuven, en promoveerde aan diezelfde universiteit op een proefschrift in de algemene taalwetenschap.

Zij is hoogleraar aan de KU Leuven, faculteit Letteren, campus Antwerpen en was campusdecaan tot 2015. Zij doet onderzoek op het vlak van computerondersteund vertalen, terminologiebeheer en meertalig documentbeheer en is lid van de onderzoekseenheid QLVL. Sinds 1 september 2016 is zij de directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Zij is bestuurder en wetenschappelijk directeur. Zij maakt de meerjarenplannen, stuurt het instituut aan en zorgt voor de stroomlijning van de wetenschappelijke activiteiten. Zo was zij de organisator van de Lorentzworkshop (november 2019) 'On the future of academic lexicography. Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data & AI'. Zij vertegenwoordigt het INT in EFNIL, the European Federation of National Institutes of Language en is lid van de Termraad van de Nederlandstalige afdeling van de Europese Instellingen.

Frieda Steurs is internationaal actief als research fellow aan de universiteit van Oranje Vrijstaat in Bloemfontein, Zuid-Afrika, en was jarenlang geassocieerd professor aan de Université Catholique de L’Ouest in Angers, Frankrijk. Tevens was zij tot 2019 president van TermNet, een internationaal terminologienetwerk gesticht door UNESCO en sinds 2018 secretaris-generaal van CIPL (het internationaal comité van linguïsten).