Joris van Zundert

Joris van Zundert

WP6 Co-leider, Clariah NL • Senior Onderzoeker, Huygens ING

Disciplines
  • Computers en Geesteswetenschappen
  • Taal en literatuur

Drs. Joris J. van Zundert (1972) is senior onderzoeker en ontwikkelaar in humanities computing bij de afdeling Letterkunde van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Als onderzoeker en programmeur is hij met name geïnteresseerd in de mogelijkheden om literaire en historische teksten met behulp van computeralgorithmen te analyseren. Tevens doet hij onderzoek naar de aard, eigenschappen en het modeleren van geesteswetenschappelijk data en informatie, en naar de wisselwerking tussen historische en filologische editiewetenschap en digitale en computationele geesteswetenschappen.

Joris van Zundert werd in 2005 door het Huygens Instituut aangetrokken om een ontwikkel- en onderzoeksgroep te formeren rond digitale editiewetenschap en filologisch-historisch onderzoek. Hij functioneerde tot 2009 als hoofd van deze ontwikkelgroep. Tussen 2009 en 2012 was hij projectmanager van het KNAW-project ‘Alfalab’, een samenwerkingsverband van zes geesteswetenschappelijke KNAW-instituten ten einde de vereisten en randvoorwaarden te onderzoeken van een digitale geesteswetenschappelijke infrastructuur en om ‘akademie-breed’ ervaring op te doen met computationele benaderingen in de geesteswetenschap. In 2007 werd hij daarnaast Chair van het Europees gesubsidieerde project Interedition dat uitgegroeide tot een Europees-Amerikaans netwerk van onderzoekers en ontwikkelaars in de digital humanities. In 2012 werd hij toegevoegd aan het management team van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en werd hij drie jaar lang verantwoordelijk voor het methodologisch onderzoeksprogramma dat zich richtte op de integratie van digitale technieken en methoden in de onderzoeks- en editieprocessen binnen het instituut. In 2016 werd hij senior onderzoeker binnen de afdeling Letterkunde van hetzelfde instituut.