Karina van Dalen-Oskam

Karina van Dalen-Oskam

WP6 Leider, Clariah NL • Hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap, Universiteit van Amsterdam • Hoofd afdeling Letterkunde, Huygens ING

Disciplines
  • Taal en literatuur
Specialisatie
  • Computationele Literatuurwetenschap

Karina van Dalen-Oskam studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Van 1988 tot 2001 werkte zij op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nu INT) te Leiden. In 2002 trad zij in dienst van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) als hoofd van de afdeling Neerlandistiek. Sinds juni 2005 is zij werkzaam bij het Huygens ING, waar zij onderzoeksleider was van de afdeling ICT & Teksten en sinds 1 juli 2011 hoofd van de afdeling Letterkunde.

Met ingang van maart 2012 is zij tevens hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij op 1 februari 2013 haar oratie uitsprak, De stijl van R.

Zij was lid van de Executive Committee en president van de European Association for Digital Humanities (EADH). Van 2015-2019 was zij voorzitter van de internationale overkoepelende digital humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations).

Haar onderzoek concentreert zich op de computationele literatuurwetenschap. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en technieken voor stilistisch onderzoek van moderne Nederlandse en Engelse romans, met als doel om comparatieve methoden te ontwikkelen voor de analyse van stilistische verschillen tussen teksten, oeuvres, genres, tijdperioden en culturen of talen.

Zij was projectleider van The Riddle of Literary Quality (2012-2019) en leidt momenteel onder meer het project Track Changes: Textual scholarship and the challenge of digital literary writing en (aan University of Wolverhampton samen met Bas Groes) Novel Perceptions: Towards an inclusive canon.