Lodewijk Petram

Lodewijk Petram

Senior Research Data Manager, Huygens ING

Disciplines
  • Geschiedenis
  • Economie

Lodewijk Petram is Senior Research Data Manager bij de afdeling Digitaal Databeheer. Hij werkt aan de migratie van de Huygens ING ‘Resources’ (de digitale collectie bronnenpublicaties en gegevensbestanden die door het instituut wordt beheerd) naar een semantisch web-omgeving en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten (zie bijvoorbeeld https://www.maritimecareers.eu). Tot zijn activiteiten behoren verder onder meer het aansturen van teams van datacuratoren, het (ontologisch) modelleren van data en het adviseren over het beleid van de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot criteria voor (her)bruikbaarheid van data en toepassing van nieuwe methoden en technieken voor verwerking en beschikbaarstelling van digitale gegevens. Ook schrijft hij mee aan onderzoeksvoorstellen van Huygens ING onderzoekers (met name de datamanagementsectie).

Lodewijk Petram is daarnaast Research Data Manager voor de onderdelen van CLARIAH die door Huygens ING worden ontwikkeld. Hij draagt zorg voor de functionaliteit van de infrastructuur die toegang geeft tot gegevens over historische personen en locaties, en ziet toe op de borging van de kwaliteit van deze data. Onderzoekers kunnen bij hem terecht met vragen en suggesties over het gebruik van de infrastructuur, bijvoorbeeld met betrekking tot de zoekfunctionaliteit en de mogelijkheden voor koppeling van eigen gegevens.

Lodewijk studeerde economie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op een proefschrift over de ontwikkeling van de aandelenhandel in zeventiende-eeuws Amsterdam en verwerkte dit vervolgens tot het op een breder publiek gerichte boek De bakermat van de beurs, dat onder meer in het Engels en Chinees werd vertaald. In 2012 werd zijn werk bekroond met de Dirk Jacob Veegensprijs.

Als zelfstandig historicus schreef hij sindsdien de geschiedenis van een verzekeringsbedrijf en De vergeten bankencrisis, over Nederlands eerste grote bankencrisis (1921-1925). Dit boek stond op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs 2016. Momenteel werkt Lodewijk, naast zijn werk bij Huygens ING, aan een project over Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de problematiek rond de Nederlandse vrijwilligers die meevochten in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) centraal staat. Hij werkt hierbij samen met dr. Samuël Kruizinga (UvA).