Martin Everaert

Martin Everaert

Hoogleraar Taalwetenschap: Lexicon en Syntaxis, Universiteit Utrecht

Prof. Dr. Martin Everaert is hoogleraar Taalwetenschap, ihb Lexicon en Syntaxis. Zijn onderzoek concentreert zich op anafora (reflexieven, reciproken), het raakvlak van lexicon en syntaxis (idiomen, argumentstructuur), en taalevolutie. Hij is onder andere lid van de Editorial Board van Linguistic Inquiry (MIT Press) en series editor (met Henk van Riemsdijk) van de Wiley Companion series.

Martin Everaert is docent bij de opleiding Taalwetenschap.