Steven Claeyssens

Steven Claeyssens

Conservator digitale collecties , KB Nationale Bibliotheek

Ik ben conservator digitale collecties bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland.

Ik studeerde Germaanse filologie (Universiteit Gent), Book and Publishing Studies (Universiteit Leiden) en schreef een proefschrift over Nederlandse uitgeverijgeschiedenis. Mijn interesse gaat onverminderd uit naar tekst, filologie en uitgeven, maar de afgelopen jaren kwam de nadruk op het digitale te liggen: digitale geesteswetenschappen, digitaal uitgeven, digitale bronnenkritiek en tekstuele data.

In het CLARIAH-programma ben ik in de eerste plaats een expert van grote collecties gedigitaliseerde publicaties, namens de KB.