Willem Melder

Willem Melder

Research & Development Engineer, Beeld en Geluid

Willem Melder is sinds 2013 werkzaam als Expert Interoperabiliteit en Linked Open Data bij de afdeling Kennis & Innovatie. Momenteel is hij backend ontwikkelaar van een cross mediale zoekomgeving binnen CLARIAH.

Verder is hij lid van de OpenSKOS expert group en lid van de NDE werkgroep architectuur.

In samenwerking met de Universiteit Twente werkt hij aan de doorzoekbaarheid van het audiovisuele archief van Beeld en Geluid door toepassing van automatische spraakherkenning op radio-uitzendingen.

Tussen 2005 en 2008 werkte hij als software engineer aan affective computing en sprekerherkenning bij TNO Human Factors en daarvoor als projectleider gespecialiseerd in telefonische nummerinformatiediensten op basis van Philips Speech Mania. Na enkele jaren als speech technology expert bij Comsys International was hij in 2001 mede-oprichter van het bedrijf van Vocalibur Language & Speech Technology BV.

In 1999 behaalde hij zijn Master in de opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek naar gesproken dialoogsystemen bij de vakgroep Fonetiek.