Evenement
  • 24 Juni 2021
  • Online

Clariah TechDay: DevOps, Media Suite & LaMachine

Maandelijks organiseren de CLARIAH Interest Groups (IG's) één of meerdere presentaties over (technische) ontwikkelingen binnen het project of binnen de partnerinstellingen.

Datum en tijd

Donderdag 24-06-2021, 13:00 - 15:00 uur

Presentatie(s)

Clariah TechDay: DevOps, Media Suite & LaMachine

Samenvatting

In de eerste presentatie behandelt Maarten van Gompel welke problemen zich voordoen en welke oplossingen er zijn bij het distribueren van software en het inzetten van 'software as a service' (SaaS). Hij zal enkele algemene concepten introduceren, zoals packaging, containerisation, virtualisation en container orchestration, zodat deze ook begrijpelijk worden voor mensen zonder ‘DevOps'-achtergrond. Vervolgens zal Martijn van de Donk specifiek ingaan op DevOps voor de Media Suite. Hij zal vertellen waarom DevOps voor de Media Suite belangrijk zijn, wat er is ontwikkeld, wat dat oplevert en wat dat betekent voor de portabiliteit, en afsluiten met de toekomstplannen.

In de tweede presentatie vertelt Maarten over LaMachine; een oplossing die is ontwikkeld in CLARIAH WP3 om een ​​subset van WP3-software en softwareservices op een flexibele manier naar eindgebruikers en hostingcentra te brengen. Deze oplossing maakt het mogelijk om tools naar de gegevens of naar de individuele onderzoekers te brengen. Aangezien LaMachine in feite een kleine infrastructuur op zichzelf is, wordt besproken hoe deze kan passen binnen de grotere CLARIAH-infrastructuur en welke pluspunten, beperkingen en zwakke punten er zijn in deze benadering.

Sprekers

Martijn van de Donk

Martijn van de Donk

Infrastructure Engineer, Beeld en Geluid

Maarten van Gompel

Maarten van Gompel

Developer, KNAW Humanities Cluster